aktualności.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem który ukazał się

w Gazecie Krakowskiej Uzależnienia, na temat programu

FreD goes net  (str. 8)

nie oceniamy.

nie moralizujemy.

Zachęcamy do posłuchania audycji Radia Kraków Pierwszy krok 

na temat programu FreD goes net

GRUPY   najbliższe terminy:
 
29-30.06.2019 CPES Parasol, zgłoszenia: 796 759 945
24-25.08.2019 CPES Parasol, zgłoszenia: 796 759 945
05-06.10.2019 CPES Parasol, zgłoszenia: 796 759 945

Zadanie publiczne jest realizowane  w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu  Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.