07-08.09.2019 CPES Parasol,
zgłoszenia: 796 759 945
 
29-30.06.2019 CPES Parasol,
zgłoszenia: 796 759 945
 
24-25.08.2019 CPES Parasol,
zgłoszenia: 796 759 945
 
05-06.10.2019 CPES Parasol,
zgłoszenia: 796 759 945

terminy.

Zadanie publiczne jest realizowane  w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu  Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.